SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü…

 

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı BAŞKANIN SUNUŞU Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ülkemizde etkin bir kamu gö…

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI SIN…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) – VUK 531

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları 01/07/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat art…

 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayı…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı..

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31585 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1..

 

Vergi Takvimi Eylül 2021

Vergi Takvimi Eylül 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2021 09/09/2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerc…

 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”… 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark