6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2022 Tüketicinin Korunması 77 nci Madde Parasal Sınır 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – …

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2022 Tüketicinin Korunması Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınır 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsa…

 

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Prim 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921)

GVK Geçici 67. Md. Tevkifat Oranları Karar 4921 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Karar Sayısı: 4921 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun..

 

Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/93, K: 2021/69 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/93 15 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31690 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2018/93 Karar Sayısı : 2021…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/93 – VUK 339. Madde

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/93 – VUK 339. Madde 15 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31690 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayı…

 

 

Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü

Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımınd… 

 

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E: 2019/3 – Çekin Rehin Cirosu İle Devredilmesi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı E: 2019/3 Çekin Rehin Cirosu İle Devredilmesi 14 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31689…

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2021/24 – Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Fiilleri

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2021/24 14 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31689 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2021/24 Karar Sayı… 

 

 

SGK e-Tebligat Başvuru Sistemi Açıldı

SGK e-Tebligat başvuru sistemi e-Devlet üzerinden açıldı e-Tebligat başvurusu şuan için sadece e-Devlet “masaüstü” sürümünde  görünmektedi… 

 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark