Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (…

 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Rekabet Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4301)

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4301 Ekli “Aile Hekimliği Söz…

 

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299)

Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesi Süre Uzatılması 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4299 5411 sayılı Bankacılık K…

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları (Karar Sayısı: 4298) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4298 Bazı mallara uygulanan öze… 

 

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Sürekli Eğitim… 

 

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Basın…

 

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yenid…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 4273) 14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  31541 Karar Sayısı: 4273 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan…

 

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımla… 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark